• تیک تیک ساعت فریاد مرگ ثانیه هاست اما دوستی ها هیچگاه نمی میرند 
 
 • ثمره عمر آدمی یک نفس است و آن نفس از برای یک همنفس است گر نفسی با نفسی هم نفس است آن یک نفس از برای عمری بس است ! 
 
 • هر کجا که هستی بلوتوث قلبت رو روشن کن تا تمام وجودم رو برات سند کنم 
 
 • بعضی عشق ها آتشین اما کم عمق و سطحی هستند گردبادی بر پای می کنند و زود هم سرد می شوند اما بعضی عشق ها عمیق است و ملایم چون یک نخ باریک شروع می شود و در طول زمان استمرار می یابد. 
 
 • میگن لبخند ربطی به مرگ نداره ولی تو بخند تا من برات بمیرم 
 
 • اس ام اس عاشقانه 
 • آرزویم این است نرود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد ...... نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز ... ..... و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی .... .... عاشق آنکه تو را می خواه د.... ... و به لبخند تو از خویش رها می گردد ..... .... و ترا دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد ! 
 
 • اس ام اس عاشقانه 
 • می دونی بازی روزگار چیه؟؟ این که تو چشم بذاری من قایم شم . بعد تو یکی دیگه رو پیدا کنی 
 
 • بابام گفت : عشق کشکه ! منم جواب دادم : زندگی هم آشه ؛ بدون کشک بی مزه میشه! 
 
 • به من آموخت که دست دادن معنی رفاقت نیست.... بوسیدن قول ماندن نیست..... و عشق ورزیدن ضمانت تنها نشدن نیست 
 
 • میدونی فرق لبخند تو با لبخند من چیه ؟ تو وقتی شادی میخندی،من وقتی تو شادی میخندم ! 
 
 • اول به نام عشق. . . دوم به نام تو. . . سوم به یاد مرگ . . . بر لوح شیشه ای قلبت بنویس: یا تو و عشق، یا من و مرگ زمان! 
 
 • ای کاش آشنائیها نبود یا به دنبالش جدائی ها نبود یا مرا با او نمی کردی آشنا یا مرا از او نمی کردی جدا! 
 
 • من اون ماهی قرمز کوچولوهستم تو دل شیشه ای تو * * * * مراقب باش دلت نشکنه که من میمیرم 
 
 • اگه شب خوابت نبرد به آسمون نگاه کن.ستاره هارو بشمار کم اومد!برو قطرات بارون رو بشار.کم اومد! به عشق من فکر کن چون برای تو هرگز کم نمی یاد . 
 
 • سرو اسوه مقاومت و پایداریست من یه سروم چون تو ریشه منی . 
 
 • ای کاش از بدو تولد کور بودم تا که هیچگاه دریای عشق را در چشمان ملیح و فریبایت نمی دیدم . 
 
 • بازهم کبوتراحساسم بال می گشاید تادرآبی بی کران آسمان قلبت به پروازدرآید.گویا سالهاست که مفهوم پرواز درگنجایش ذهنش نیست. 
 
 • اگه یه روز رفتی و برنگشتی بهت قول نمیدم منتظرت میمونم اما ازت یه خواهش دارم وقتی اومدی یه شاخه گل رو قبرم بزاری ! 
 
شنبه بیست و ششم 2 1388
X